top of page

Sposób pracy

  • Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Na pierwszej sesji porozmawiamy o tym, z czym teraz mierzysz się w swoim życiu, jakie tematy chcesz poruszać w trakcie terapii, być może pojawią się cele, które będą wyznaczać kierunek terapii. Będę też pytała o Twoje otoczenie, rodzinę, historię pochodzenia.

Zwykle proponuję trzy spotkania konsultacyjne - są to spotkania zapoznawcze, również dla Ciebie. W trakcie pierwszych spotkań możesz zobaczyć kim jestem, jak pracuję i zdecydować czy chcesz akurat ze mną kontynuować terapię. W trakcie terapii będziemy poruszać trudne tematy i dlatego ważne, żeby między terapeutą i klientem było możliwe nawiązanie zaufania.

 

Podczas pierwszych spotkań zawierany jest kontrakt terapeutyczny - umowa pomiędzy terapeutą a klientem dotycząca  warunków formalnych np. odwoływania sesji i celów terapii.

Możesz też przyjść na pierwsze spotkanie nie mając konkretnego celu czy założenia pracy nad jakimś tematem, może po prostu dzieje się z Tobą coś takiego, czego nie umiesz nazwać. Spotkania ze mną mogą Ci pomóc zrozumieć siebie i dają możliwość przeżycia trudnych chwil z kimś, nie w samotności.

  • Jak pracuję? Zasady spotkań

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonym terminie i trwają 50 minut.

W trakcie sesji rozmawiamy, czasem słucham, o tym co chcesz mi opowiedzieć, czasem zadaję pytania. Do Ciebie należy decyzja czy chcesz odpowiedzieć na zadane pytanie i ile chcesz mi opowiedzieć. 

W trakcie terapii mogą pojawić się różne trudne dla Ciebie do przeżywania emocje, również skierowane do mnie. Mogą się pojawić myśli o rezygnacji z terapii lub nieobecności na sesji. Bardzo wtedy zachęcam do spotkania ze mną i podzielenia się trudnymi przeżyciami w trakcie sesji, żebyś nie przeżywał/a ciężkich emocji w samotności. Oczywiście w miarę Twoich możliwości w danym momencie.

To, o czym rozmawiamy na sesji jest poufne. Podobnie sama informacja o tym, że uczestniczysz w terapii jest objęta tajemnicą,
 

Płatności

 

Trzy pierwsze sesje konsultacyjne są płatne na miejscu gotówką. Konsultacje służą wspólnemu zapoznaniu się, z Twoim problemem, z moimi metodami pracy, Twojemu zastanowieniu się czy chcesz być w procesie psychoterapii. 

Jeśli po konsultacjach podejmiesz decyzję o pracy psychoterapeutycznej ze mną: 
Opłata za sesje odbywa się z góry za cały miesiąc przelewem na konto bankowe. 

Zasady odwoływania sesji

W przypadku odwołania umówionej sesji ustalam indywidualnie z klientem dodatkowy termin spotkania w danym miesiącu. 

Proszę o odwołanie sesji do 24 godzin przed umówioną sesją przez wysłanie do mnie smsa. Sesje odwołane w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem wiążą się z pełną opłatą za nieobecną sesję. 

Maile i telefony odbieram w dni powszednie w godzinach 10-20. Jeżeli nie będę mogła odebrać, oddzwonię.
 

  • Ile trwa terapia?

Najpierw o czasie terapii - spotykamy się raz w tygodniu przez 50 minut. Ważne jest zachowywanie ciągłości spotkań.

 

Czas terapii zależy od problemu i Twojej gotowości do pracy.

Terapia w nurcie Gestalt jest długoterminowa i ogólnie mogę odpowiedzieć, że trwa powyżej roku. Jeśli schematy naszych reakcji są mocno utrwalone, skuteczniejsza będzie dłuższa praca na głębszym poziomie, co wymaga czasu. Proces przemiany w terapii jest powolny, ma swoje indywidualne tempo uzależnione od wielu czynników. Terapia długoterminowa trwa tyle, ile jest potrzebne, a o jej zakończeniu zdecydujemy wspólnie.

 

Możemy też ustalić krótszy czas terapii, konkretny cel i po określonym okresie czasu np. po pół roku ustalić co dalej, czy kontynuujemy czy kończymy terapię. Jestem otwarta na rozmowy na ten temat w zależności od Twoich potrzeb.

Zapraszam

O terapii Gestalt i innych

  • Co to jest nurt Gestalt? Jakie są inne nurty psychoterapii?

W terapii Gestalt czynnikiem leczącym jest relacja między klientem a terapeutą. Ważne jest to, co się dzieje między klientem i terapeutą tu i teraz, w gabinecie terapeutycznym. W takiej relacji odtwarzają się schematy, emocje i myśli, których klient doświadcza i stosuje w swoim życiu. W sytuacji terapeutycznej, klient ma szansę na przeżycie swoich utartych schematów w bezpieczny sposób z terapeutą, wyjścia poza swój standardowy sposób reagowania i znalezienie nowej perspektywy i bardziej elastycznego, adaptacyjnego sposobu przeżywania siebie i świata.

W nurcie Gestalt terapeuta aktywnie towarzyszy klientowi, reaguje na klienta, prowadzi z nim dialog i dostosowuje się do niego. Terapeuta tak prowadzi z klientem dialog, aby naprowadzić go na znalezienie rozwiązania najlepszego dla siebie, głębszego zrozumienia siebie i problemu w kontekście środowiska, w którym klient żyje.

Gestalt zakłada, że człowiek jest więcej niż sumą części. Jego psychika, ciało i duchowość stanowi jedność. Człowiek posiada naturalną możliwość radzenia sobie w trudnych sytuacjach i adaptacji do zmiany, która może być ograniczona przez wpływy środowiska - dzieciństwa czy tego, w którym żyje teraz.  Celem terapii Gestalt jest zrozumienie, że te ograniczenia kiedyś były człowiekowi potrzebne, być może nawet ratowały mu życie. Te usztywnienia są skryptem, którego się nauczył, a w trakcie terapii klient może jest bezpiecznie odtworzyć i przeżyć na nowo, a potem znaleźć inny sposób radzenia sobie zgodny z jego potrzebami.  

Istnieją inne nurty terapeutyczne, które tutaj tylko wymienię: poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, systemowy, psychoanalityczny, humanistyczny, integracyjny.

W przypadku wyboru nurtu warto jest zastanowić się, który nurt jest nam bliższy pod względem założeń. Praca terapeutyczna w nurcie, z którego założeniami się identyfikujemy będzie skuteczniejsza.

  • Jak wybrać psychoterapeutę?

Relacja z terapeutą ma duży wpływ na powodzenie terapii. 
W gabinecie będziemy opowiadać terapeucie trudne dla nas historie, przeżywać różne emocje - płakać, złościć się czy bać. Bardzo ważne, aby czuć, że terapeuta jest odpowiednią osobą dla nas będziemy w stanie mu zaufać w ciężkich momentach terapii czy swojego życia.  W terapii będziemy mierzyć się z różnymi sytuacjami i powinniśmy się czuć bezpiecznie.


Możemy również wziąć pod uwagę w jakim nurcie pracuje terapeuta. Może być również istotne czy jest kobietą czy mężczyzną, w jakich obszarach udziela pomocy.

 

Terapeuci są różni, więc jeśli czujemy, że podczas pierwszych spotkań terapeuta nam z jakiejś przyczyny nie pasuje - szukajmy do skutku osoby, która jest dla nas odpowiednia. 


W kwestii formalnej terapeuta powinien mieć ukończoną lub być w trakcie skolenia w certyfikowanej szkoły psychoterapeutycznej oraz pracować pod stałą superwizją.
O sprawy formalne - szkołę, doświadczenie, nurt możemy zawsze zapytać w trakcie pierwszych konsultacji.   
  

  • Czym się różni psycholog od psychoterapeuty?

Psycholog czyli magister psychologii zajmuje się np. Diagnozą psychologiczną, mogą pracować w poradniach, placówkach szkolnych, wykonywać testy kompetencji zawodowych, udzielać wsparcia psychicznego np. w szpitalu czy w placówkach interwencji kryzysowej. Psycholog nie ma kompetencji do prowadzenia psychoterapii, chyba, że jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Psycholog może udzielać doraźnego wsparcia, ale jeśli potrzebujemy długotrwałej zmiany w życiu, należy udać się do psychoterapeuty.  

 

Psychoterapeuta jest osobą, która ma wykształcenie wyższe (nie tylko psychologiczne) i ukończyła kilkuletnią szkołę psychoterapii lub jest w trakcie takiego szkolenia. Psychoterapeuta posiada predyspozycje do zawodu, które są sprawdzane podczas rekrutacji do szkoły psychoterapeutcznej. Psychoterapeuta powinien przejść swoją własną psychoterapię. Psychoterapeuta jest narzędziem pracy w gabinecie i bardzo ważne, aby miał przepracowane swoje problemy i  rozumiał co się z nim dzieje w kontakcie z klientem. Często psychoterapeuta odbywa staż kliniczny w szpitalu. Psychoterapeuta powinien też odbywać regularne superwizje czyli spotkania, w których pracuje z bardziej doświadczonym od siebie specjalistą, omawiając swoją pracę, aby lepiej pomóc swoim klientom.

 

Psychiatra jest lekarzem medycyny i zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń oraz doborem odpowiednich leków. Czasem stan jest na tyle trudny, że warto jest wspomóc się lekami, aby móc pracować nad sobą w terapii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, psycholog lub psychoterapeuta może zasugerować wizytę u psychiatry.   

bottom of page